referencie

1

PSA Peugeot Citroën, Trnava

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne
- dodávky rozpúšťadiel

2

Volkswagen Slovakia, Bratislava

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne

3

SPPP Slovakia, Bánovce nad Bebravou

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne a spätný odber recyklátu

4

KIA Motors Slovakia, Teplička nad Váhom

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne a spätný odber recyklátu

5

Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne a spätný odber recyklátu

6

Plastic Omnium Auto exteriors, závod Hlohovec (polyuretánové farby a laky)

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne a spätný odber recyklátu
- dodávky rozpúšťadiel

7

INA Kysuce, Kysucké Nové Mesto

- recyklácia rozpúšťadiel

8

INA SKALICA, Skalica

- recyklácia rozpúšťadiel

9

NCH Slovakia, Bratislava

- recyklácia rozpúšťadiel

10

MAGYAR SUZUKI ZRT., Esztergom

- dodávky rozpúšťadiel

11

TPCA TOYOTA, Kolín

- dodávky rozpúšťadiel

12

Plastic Omnium Auto exteriors, Lozorno (polyuretánové farby a laky)

- recyklácia rozpúšťadiel z lakovne a spätný odber recyklátu
- dodávky rozpúšťadiel