Sme zelená spoločnosť
kladieme dôraz na prírodu

Ako zhodnocovatelia sme hlboko presvedčení, že tajomstvo lepšieho využitia prírodných zdrojov spočíva v harmónii medzi človekom a jeho prostredím.

Viac o nás

1500+

ton nebezpečného odpadu zhodnotíme ročne

Cieľom našich činností je zhodnotenie nebezpečných odpadov na opätovne využiteľné suroviny v rôznych odvetviach priemyslu.

Recyklácia

Dôležitý proces, ktorým sa znižuje spotreba prírodných surovinových zdrojov a spotreba energie. Recyklujeme prevažne organické rozpúšťadlá.

Výroba

Recyklát spolu s domiešanými novými surovinami využívame na výrobu rozpúšťadla - čistiaceho média v lakovniach automobilového priemyslu.

Preprava

Vykonávame prepravu nebezpečných látok cestnou dopravou podľa dohody ADR.


Poradenstvo

Poskytujeme komplexná servisnú a poradenskú činnosť v oblasti výroby a recyklácie rozpúšťadiel.


Víťaz kategórie

Inovatívne riešenie

Už v roku 2007 sa stala naša spločnosť víťazom Ceny odpadového hospodárstva „Zlatý mravec za rok 2006“ v kategórii Inovatívne riešenie za projekt Recyklačná jednotka RJ Boneko.

detail

NIEKTORÉ FAKTY

Pôsobenie našej spoločnosti môžeme predstaviť v nasledujúcich číslach:

13

ZAMESTNANCOV

50+

DRUHOV ODPADU

1500+

TON ODPADU

POTREBUJETE ZHODNOTIŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD?

KONTAKTUJTE NÁS